topbild3

cv

Kundtidning

Visuellt - kundtidning för Lenanders Grafiska
Producerar den här tidningen tillsammans med Silo design. 

Tidningsjobb

Östra Småland – Dagspress
Entreprenad – Fackpress
Rallaren – Kundtidning
Skogen – Fackpress

Pressreleaser

Comaea – Mjukvarubolag, Stockholm

Korrektur

Entreprenad

Film- och TV-produktion

Prima Media – Producerade informationsprogram
Aurora Film – Producerade TV-pejlingsfilmer